Chaosforge Forum

DoomRL => Requests For Features => Topic started by: Nick on November 27, 2014, 15:44

Title: Yat another trait request ;)
Post by: Nick on November 27, 2014, 15:44
Pan, dodajcie jeszcze jedną zdolność. "Niepijący", dwa poziomy.
"Wasz organizm na tyle odwyknął od szkodliwych stymulatorów, że oni teraz z braku przyzwyczajenia działają silniej i dłużej".

Zwiększa czas działania powerups, ~15/30%.
Title: Re: Yat another trait request ;)
Post by: thelaptop on November 27, 2014, 16:27
Oi.  English please?
Title: Re: Yat another trait request ;)
Post by: Nick on November 27, 2014, 16:48
Sorry :-D

"Abstainer", two levels.
"Your body became unfamiliar with stimulators so they act much longer".
Increases power-up time by ~15/30%.

:-D